Home

Communiceren met relaties, potentiële en nieuwe klanten òf de eigen medewerkers is van levensbelang voor elke organisatie. Geen onderneming, hoe klein of groot ook, kan het zich permitteren passief op cliënten te gaan zitten wachten. 2BB adviseert zowel het MKB als non-profit organisaties over communicatiebeleid: van wens tot idee, en van uitvoering tot resultaat.  2BB schrijft teksten die begrijpelijk, duidelijk en volledig zijn. Teksten die de lezer bijna dwingen om helemaal te lezen, die een wervend en informatief karakter hebben, die aanslaan bij de gekozen doelgroep. En waaruit altijd kennis en serieuze belangstelling voor de opdrachtgever en het onderwerp spreekt. Het motto 2BB gelooft in helder taalgebruik, gericht op de lezer waarmee de doelstellingen worden gerealiseerd.